Σημείωμα #2042

Αύξων Αριθμός2042
Σημείωμα Χρονολογία
Σημείωμαδοθύτο · ἠς τόν δεσπότη μου τόν πα|πάν κηρ σίδορον (Το σημείωμα συναντάται μεταξύ f. 221 και 222)
Κώδικας Χρονολογίααρ. 26. Vatic. 1018, 14oς-15ος αι.
Εκδόσεις ΣημειώματοςMercatti, Scritti, σ.68
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία