Σημείωμα #2045

Αύξων Αριθμός2045
Σημείωμα Χρονολογία1336
Σημείωμα+Τοῦ ς ωου μδ ου ἔτους ἤδη κατ(-)νοντος [1336] ἐγράφη τό παρόν βιβλίον - + Σύ βίβλε μακάριζε τόν γράψαντά σε. | πλήν οὐ δι´ αὐτῆς οὐδέ γαρ σθένους ἔχεις· | ἀλλά δι´ ἀνδρῶν εὐμαθῶν φιλεμπόνων, | τῶν ἰδίαις σε κατεχόντων παλάμαις · - | + ᾿Ετελειώθη δε διά χειρός ἐμοῦ ἁμαρτωλοῦ ᾿Ιω(άνν)ου τοῦ ἐπιλεγομένου Χοῦμνου, τοῦ ἀπό τήν Κωνστανινούπολιν. (f. 126 v)
Κώδικας ΧρονολογίαΙεροσόλυμα, αρ. 334, 14ος αι. (1336)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΠαπαδόπουλος-Κεραμεύς, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, ΙΙ ó. 459
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλιαβλ. και 15ος καταχ. 429
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία