Σημείωμα #2100

Αύξων Αριθμός2100
Σημείωμα Χρονολογία1 Μαρτίου 1378
Σημείωμα᾿Ετελειώθη τὸ παρὸν πρόχειρον διὰ χειρὸς ἐμοῦ Διονυσίου ἁμαρτωλοῦ τάχα καὶ μοναχοῦ, διὰ προστάσεως τοῦ τιμιωτάτου ἐν ἱερομονάχοις κυροῦ Μύρωνος ........ ἐξάρχου Τριγλείας, ἐν ἔτει ϚωπϚ', ἰνδ. β', μηνὶ μαρτίῳ πρώτῃ, ἡμέρᾳ τρίτῃ ++ (f. 158).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 1387 [Colbert. 4671] (ἔτ. 1378)
Εκδόσεις ΣημειώματοςOmont, Fac- similŽs, σ. 22. Omont, Inv. sommaire, ΙΙ, σ. 34. Vogel- Gardthausen, Schreiber, σ. 110. Gamillsceg- Harlfinger, Repertorium, 1, σ. 70. PLP 5473.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΚωνσταντίνος ᾿Αρμενόπουλος
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΔιονύσιος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΤριγλεία
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματαέξαρχος
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία