Σημείωμα #2101

Αύξων Αριθμός2101
Σημείωμα Χρονολογία16 Μαρτίου 1377
Σημείωματῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἐκοιμήθη ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ ᾿Ιωνᾶς ἱερο(μόν)αχ(ος) ὁ υἱὸς Μιχαὴλ τοῦ Κανᾶ ἀπὸ τὸν Στρατ(ὸν) · ἐν ἔτη τοῦ ᾿Αδὰμ Ϛωπε', ἡμέρᾳ β', ὥρα β' τῆς νυκτὸς καὶ αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη (f. 180).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 1588 [Colbert. 371] (12ου, 13ου αἰ.)
Εκδόσεις Σημειώματος
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΣτρατός (;)
ΙδιότηςΜΟΝΑΧΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος μοναχού Διονυσίου, υιού Μιχαήλ Κανά
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΜιχαήλ Κανάς
Ηλικία