Σημείωμα #2102

Αύξων Αριθμός2102
Σημείωμα Χρονολογία18 ᾿Απριλίου 1377
Σημείωμα᾿Ετελειώθη τὸ παρὸν βιβλίον διὰ χειρὸς ἐμοῦ τοῦ εὐτελοῦς καὶ ἁμαρτωλοῦ ᾿Ϊγνατΐου μοναχοῦ, ἐν τῆ σε(βασμί)ᾳ βασιλικῆ μονῆ τοῦ Φιλοθέου, τῆ ἐν τῶ ἁγίω ὄρει τοῦ ῎Αθω. Καὶ οἱ τούτω ἐντυγχάνοντες, εὔχεσθέ μοι διὰ τὸν Κ(ύριο)ν τῶ ἀμαθεῖ καὶ ἀγρίκω εἰς ὑπερβολὴν, ἵνα μὴ μοι ἁμαρτίας λογίσηται Κ(ύριο)ς τὰ ἐν τῶ βιβλίῳ τούτω ἀκουσίως σφαλέντα μοι· Μηνὶ ἀπριλλίω ιη ἡμέρα σαββάτῳ · ἰνδ. ιε' τοῦ Ϛωπε ἔτους + (f. 308v).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 967 [Reg. 2897] (ἔτ. 1377)
Εκδόσεις ΣημειώματοςOmont, fac- similŽs, σ. 19. Νικολοπούλου, Χρυσόστ., σ. 47. Omont, Inv. sommaire, Ι, σ. 187,.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜ. Βασίλειος. ᾿Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος. Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΙγνάτιος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΆθως
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
ΜονήΜονή Φιλοθέου, Άγιο Όρος, Άθως
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία