Σημείωμα #2103

Αύξων Αριθμός2103
Σημείωμα Χρονολογία27 Μαΐου 1377
Σημείωμα+ τῶ συντελεστῆ | τῶν καλῶν, θ(ε)ῶ χάρϊὴ. ἁμήν · + || ἐτελειώθ(η) τὸ παρ(ὸν) ἅγ(ιον) τετραευά(γγελον), παρὰ τοῦ ἐλαχίϚ(ου) | ἑν ιερομον(ά)χ(οις) ματθαίου · ἐν έτ(ει) Ϛωπε' ιν(δικτιῶνος) ιε' | μηνὶ μαίω κζ'. ἡμέρ(α) δ'· κ(αὶ) οἱ ἐντυγχάνον|τεὴ τὸ ἅγ(ιον) τοῦτο εὐα(γγέλιον), εὔχεσθαί μοι διὰ τὸν κ(ύριο)ν + | πόνοι γεννώσι δόξαν · κ(αὶ) κάματον Ϛεφάνου (f. 166 ἶ-v).
Κώδικας ΧρονολογίαΜετέωρα, Μονῆς Μεταμορφώσεως 580
Εκδόσεις ΣημειώματοςΒέη, Μετέωρα, σ. 607- 608. PLP 17348
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕὐαγγέλιον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΜατθαίος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
ΙδιότηςΜΟΝΑΧΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουναι
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία