Σημείωμα #2104

Αύξων Αριθμός2104
Σημείωμα Χρονολογία14 ᾿Ιουλίου 1377
Σημείωμα... | ἐν τη β(α)σ(ι)λ(ει)α σου ἐτους Ϛωπε' (ἰνδικτιῶνος) ιε' ἡμ(έρα) τετραδι +
Κώδικας ΧρονολογίαΓεωργίου Περιστερεώτου 12
Εκδόσεις ΣημειώματοςBruyer Obits, σ. 137.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία