Σημείωμα #2316

Αύξων Αριθμός2316
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1391/ 1392
Σημείωμα᾿Εγράφη ἐν τῷ Ϛῶ ῶ ἔτει.
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. ᾿Εσφιγμένου 173
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος Α', σ. 189.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜηναῖον ᾿Ιουνίου
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία