Σημείωμα #2593

Αύξων Αριθμός2593
Σημείωμα Χρονολογία15ου αἰ.
Σημείωμα῾Η παροῦσα τετέλεσται βίβλος ταῖς οἰκείαις χερσὶ τοῦ γράψαντος ᾿Ιγνατίου τὸ ἐπόνυμον καὶ τῇ ἐπικλήσει τοῦ Καστανομήτι (f. 306r).

Κώδικας Χρονολογία῾Η παροῦσα τετέλεσται βίβλος ταῖς οἰκείαις χερσὶ τοῦ γράψαντος ᾿Ιγνατίου τὸ ἐπόνυμον καὶ τῇ ἐπικλήσει τοῦ
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 194.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜηναῖον ᾿Ιουνίου
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΙγνάτιος Καστανομήτης
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία