Σημείωμα #2594

Αύξων Αριθμός2594
Σημείωμα Χρονολογία15ου αἰ.
ΣημείωμαΘεοῦ χάριτι καὶ Σωφρονίου χεὶρ.
Τὸ παρὸν βιβλίον μὴν ὀκτώβριος ἐγράφη παρὰ τοῦ ἐν ἱερομονάχοις κυρίου Σωφρονίου τοῦ λεγομένου Κατοφόρου, ὅστις καὶ ἐγένετο μητροπολίτης Πώρου (f. 250v).

Κώδικας ΧρονολογίαΘεοῦ χάριτι καὶ Σωφρονίου χεὶρ. Τὸ παρὸν βιβλίον μὴν ὀκτώβριος ἐγράφη παρὰ τοῦ ἐν ἱερομονάχοις κυρίου Σωφ
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 195.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜηναῖον ᾿Οκτωβρίου
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΣωφρόνιος Κατόφορος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΠώρος (;)
ΙδιότηςΜΟΝΑΧΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαμητροπολίτης Πώρου (;)
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία