Σημείωμα #2595

Αύξων Αριθμός2595
Σημείωμα Χρονολογία15ου αἰ.
Σημείωμα῾Ωμνῶ σε Χριστὲ ᾿Ισαὰκ γραφεὺς πένης
Μέμνησο κἀμοῦ τοῦ ταπεινοῦ Γορδίου πάτερ ἀγαθὲ καὶ καλὲ βιβλογράφε ὅταν καθαρῶς τῷ θεῷ ἐντυγχάνης (f. 317r).

Κώδικας Χρονολογία῾Ωμνῶ σε Χριστὲ ᾿Ισαὰκ γραφεὺς πένης Μέμνησο κἀμοῦ τοῦ ταπεινοῦ Γορδίου πάτερ ἀγαθὲ καὶ καλὲ βιβλογράφε ὅ
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ- Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 196.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΚανόνες τῶν ἀποδείπνων εἰς πάντας τούς ἤχους
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΙσαάκ
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά ΓεγονόταΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΨΥΧΗΣ· "μέμνησο..."
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία