Σημείωμα #2596

Αύξων Αριθμός2596
Σημείωμα Χρονολογία15ου αἰ.
ΣημείωμαΘεοῦ μὲν ἐστι τὸ δῶρον ᾿Αναστασίου δὲ πόνος (f. 368r).
Κώδικας ΧρονολογίαΘεοῦ μὲν ἐστι τὸ δῶρον ᾿Αναστασίου δὲ πόνος (f. 368r).
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 197.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠαρακλητική
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΑναστάσιος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία