Σημείωμα #2597

Αύξων Αριθμός2597
Σημείωμα Χρονολογία15ου αἰ.
Σημείωμα῾Ο ἁμαρτωλὸς ᾿Ιγνάτιος · ναὶ καὶ οὕτως ἔχει (f. 265v).

Κώδικας Χρονολογία῾Ο ἁμαρτωλὸς ᾿Ιγνάτιος · ναὶ καὶ οὕτως ἔχει (f. 265v).
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ- Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 208.
Χειρογράφου Περιεχόμενο῾Ωρολόγιον. Μηνολόγιον, κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΙγνάτιος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία