Σημείωμα #2636

Αύξων Αριθμός2636
Σημείωμα Χρονολογία15ος αιώνας
Σημείωμα" Τῷ δόντι τέρμα τῶ βίβλω ταύτη χάρις ὸὦ ἣἂὃ῏ἶἂ ὴ῍ὰἶὰὴὦὸἶὸ ὖἂὴ· ποντοπονοῦσι παν...λυμὴν τῶν πόνων / κοριβατοῦσι πόλεις. τοῦ βίου τέλος/ καὶ τοῖς γράφουσι χάρμα βιβλίου τέλος · - "(f. 248)

Κώδικας Χρονολογία
Εκδόσεις Σημειώματος Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 379. PLP. 22115.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕυαγγέλιο Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία