Σημείωμα #2637

Αύξων Αριθμός2637
Σημείωμα Χρονολογία15ος αιώνας
Σημείωμα" Αἰνείσθω τοίνυν ὁ φιλομαθὴς τε φιλόβιβλος δὲ καὶ παρὰ πᾶσι τοῖς ἀγαθοῖς ἐράσμιος πατὴρ κῦρις Θεόδουλος, οὗ πόθῳ κατασκευῇ τε καὶ δαπάνῃ, ὡς ὁρᾶτα, νῦν, τὸ παρὸν βιβλίον κατεσκευασμένον διατελεῖ, χειρὶ τ᾿ ἐμοῦ τοῦ προειληφότος ἀμαθοῦς καὶ ἁμαρτωλοῦ ᾿Ιωάννου. κτλ". (Πρόλογος)

Κώδικας Χρονολογία
Εκδόσεις ΣημειώματοςΣακκελίωνος, Πατμιακή, 198. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 212. PLP 8537
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕρμηνεία εις τον ψαλτήρα
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΙωάννης
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία