Σημείωμα #2638

Αύξων Αριθμός2638
Σημείωμα Χρονολογία15ος αιώνας
Σημείωμα" ᾿Επληρώθη ἡ παροῦσα βίβλος τῇ κδ' τοῦ Ι᾿ουνίου μηνὸς τῆς ιβ' ἰνδ. διὰ χειρὸς ἐμοῦ Μανουὴλ τοῦ Τζαμμίας"
Κώδικας Χρονολογία
Εκδόσεις ΣημειώματοςBandini, Cat. Laurent. ΙΙ 304. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 281. PLP 27732
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕ. Μοσχόπουλος
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΜανουήλ Τζαμμίας
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία