Σημείωμα #2640

Αύξων Αριθμός2640
Σημείωμα Χρονολογία15ος αιώνας
Σημείωμα" Ε᾿γράφη ἐν τῷ Α᾿γγόνι παρ᾿ ἐμοῦ εὐτελοῦς Νικολάου ἱερέως τλιπαθοῦς ἐλαχίςτου"

Κώδικας Χρονολογία
Εκδόσεις ΣημειώματοςBandini, Cat. Laurent. ΙΙΙ 14. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 363. PLP, 20468
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΙωάννου Δαμασκηνού, Επιτομή της λογικής πραγματείας
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΝικόλαος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΑγκώνα (Ιταλία)
Ιδιότηςκληρικός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία