Σημείωμα #2872

Αύξων Αριθμός2872
Σημείωμα Χρονολογία1423
Σημείωμαὠ χ<ριστ>έ βοήθει μοι (f. 3v)
+ἐτελειώθη τό παρόν βιβλίον διά χειρός ἐμοῦ (σύντομη μονοκονδυλιά) + τοῦ ἐμανουήλ τοῦ μαβριανοῦ+ μηνί ἰουνίω γ η ´ τοῦ Ϛ´ου τ ου λ´ α´ου ἔτους ἰνδ αης + δόξα σοι ὁ θ<εό>ς ἡμῶν + (f. 196r)
Κώδικας ΧρονολογίαBibl. Ambrosianae, αρ. 30 (Α 104 sup.), 15ος αι.
Εκδόσεις ΣημειώματοςMartini-Bassi, Bibliothecae Ambrosianae, ó. 33-34
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΕμμανουήλ Μαυριανός (βλ αρ. 2337,34, 2337,36 και 796)
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία