Σημείωμα #2947

Αύξων Αριθμός2947
Σημείωμα Χρονολογία4 Φεβρουαρίου 1413
Σημείωμα῾Ο ὑιός μου ὁ Δημήτριος ἐγεννήθη ἐξημερόννοντα κυρ(ια)κ(ῆς) στὰς δ' τοῦ φευραρ(ίου), ὥρᾳ γ' τῆς νυκτὸς, στὸν πλανήτην τὴν (σελήνην), ἐνχρονίας αυιγ', ἰνδ(ικτιῶνος) Ϛ'.
Κώδικας ΧρονολογίαMilan. Ambros. 399 (G 56 sup.)
Εκδόσεις Σημειώματος
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταγέννηση Δημητρίου, υιού του γραφέως
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΔημητρίος
Ηλικία