Σημείωμα #3172

Αύξων Αριθμός3172
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1461
Σημείωμα᾿Ετελειώθη τὸ παρὸν σύγγραμμα τὸ τοῦ ἑρμογένους ἑρμηνέος, ὥς φασιν, δοξοπάτρου, διὰ χειρὸς ἐμοῦ ἰάννου φραγκίσκου βουραναίου τοῦ ἑπτακαιδεκάτου γεγονότος ἐνιαυτοῦ. καὶ ἐν βερόνῃ ὑμῶν πατρίδι ταῦτα γεγραφότος ἔτει ἀπὸ θεογονίας αυ α. Τέλος. (f. 137v).
Κώδικας ΧρονολογίαVratislava, (ἔτ. 1461)
Εκδόσεις Σημειώματος
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςἰΙωάννης Φραγκίσκος Βουραναίος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΒερόνα
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία