Σημείωμα #3173

Αύξων Αριθμός3173
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1461/ 1462
Σημείωμα῾Η βίβλος ἥδε ἐγράφη δι᾿οἰκείας χειρὸς ἐμοῦ Δημητρίου Τριβώλη Πελοποννησίου ἐκ Σπάρτης τὰς διατριβὰς ποιοῦντος ἐν Κερκυραίων νήσῳ · μετὰ τὴν τῆς ἡμε|τέρας πατρίδος ἅλωσιν · ἔτει Ϛ ο' (f. 207v).
Κώδικας ΧρονολογίαScor. Ψ.Ι.1. (gr. 421)
Εκδόσεις ΣημειώματοςCasetti - Brach, Copisti, σ. 240. Λάμπρου, Λακεδ. βιβλ., σ. 316.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠλάτων
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΔημήτριος Τριβώλης
Τόπος Καταγωγής ΓραφέωςΠελοποννήσιος, εκ Σπάρτης
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΠελοποννήσιος, Σπάρτης, Κέρκυρα
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονόταάλωση Κωνσταντινούπολης (;)
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία