Σημείωμα #563

Αύξων Αριθμός563
Σημείωμα Χρονολογία12 Νοεμβρίου 1202
Σημείωμα᾿Ετελειώθ(η) τό παρόν προφητικ(όν) διαχειρός ἐμοῦ Νικολ(άου) ἱερέο(ς) ἐν μη(νί) νοἐμβρίω ιβ' ἡμέ(ρᾳ) γ' · - τοῦ ἔτους Ϛψια' ἰνδ - Εὔχ(ε)σθε ὑπέρ τοῦ γράψαντος, διά τόν κν · ὅτι ὁ γρα(φεὺς) παραγράφη (f. 174v).


Κώδικας Χρονολογία῾Ιεροσόλυμα, ῾Ελλην. Πατριαρχείου, Σταυροῦ 48 (έτ. 1202)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΠαπαδοπούλου-Κεραμέως, Ἱεροσολυμιτική ΙΙΙ, σ. 105. Rahlfs, Verzeichnis, σ. 230. Spatharakis, Illuminated Mss, σ. 48. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 5.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠροφητολόγιον λειτουργικὸν
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΝικόλαος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαιερεύς
Μονή(Ιωάννου Θεολόγου, Πάτμος)
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάπαράκληση υπέρ σωτηρίας, σφάλματα
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΜε βάση τον Παπαδόπουλο-Κεραμέα, πρόκειται για τον ηγούμενο της μονής Ιωάννου του Θεολόγου, πιθανόν της Πάτμου. Στο f. 174v σώζονται σημειώματα φθαρμένα (διακρίνονται οι χρονολογίες ,ςψπδ´, ,ςψπς´, ,ςψπη), τα οποία έγραψε ηγούμενος μονής Ιωάννου του Θεολόγου. Ο ίδιος στο f.121v έχει γράψει: "+Μνήσθητι, Κύριε, τοῦ δούλ(ου) σου Κοσ(μᾶ) ἱερομονάχου καί ἐκκλησιάρχου τῆς αὐτῆς μονῆς" (βλ. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 103 ή στην παρούσα Βάση τα υπ. αρ. 945, 955. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Ιεροσολυμιτική ΙΙΙ, σ. 105).
Όνομα, ΕπώνυμοΝικόλαος
Ηλικία