Σημείωμα #677

Αύξων Αριθμός677
Σημείωμα Χρονολογία6 Οκτωβρίου 1241
Σημείωμαεἰς τό Ϛψν' ἔτος, ἰνδικτιῶνος ιε', ἐν μηνί ὀκτωβρίῳ, Ϛ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, ἡμέρᾳ περί ὥραν ζ', ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος καί ἐγένετο νύξ περί ὥραν ἥμισυ, καί ἐφάνησαν καί ἀστέρες (f. 33v).
Κώδικας ΧρονολογίαVindob. Philol. 115 (προ του 1241)
Εκδόσεις ΣημειώματοςSchreiner, Kleinchroniken ΙΙ, σ. 607. Hunger, Katalog, 1, σ. 226. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 42.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΚλαυδίου Πτολεμαίου Τετράβιβλος κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμεναέκλειψη ηλίου
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία