Σημείωμα #678

Αύξων Αριθμός678
Σημείωμα Χρονολογία6 Οκτωβρίου 1241
Σημείωμα῎Ετους Ϛψν' μηνί ᾿Οκτωβρίῳ εἰς τάς Ϛ' ἐχάθη ὁ ἥλιος (f. 257).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Λαύρας Β 89 (έτ. 1320)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΕὐστρατιάδου, Λαύρα, σ. 153. Schreiner, Kleinchroniken Ι, σ. 598. Σπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, σσ. 23-24. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 43.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΘεοφυλάκτου Βουλγαρίας ἑρμηνεία εἰς τά τέσσαρα εὐαγγέλια, Νικολάου Μεθώνης Λόγος πρός Λατίνους κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμεναέκλειψη ηλίου
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία