Σημείωμα #679

Αύξων Αριθμός679
Σημείωμα Χρονολογία 1293
ΣημείωμαΜ(ι)χ(αήλ) Δούκ(ας).... ὁ κτήτωρ
Κώδικας ΧρονολογίαVat. Reg. 166 (14ου, 15ου αι.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςStevenson, Vat. Reg., σ. 114. PLP 27504
Χειρογράφου Περιεχόμενο Κωνσταντίνου Μαννασῆ, Σύνοψις Χρονική. Επιγράμματα
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
ΜονήΜονή Παμμακαρίστου (Κωνσταντινούπολη)
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός ΚτίσματοςΜιχαήλ Δούκας (Γλαβάς Ταρχανειώτης)
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΜιχαήλ Δούκας Γλαβάς Ταρχανειώτης
Ηλικία