Σημείωμα #704

Αύξων Αριθμός704
Σημείωμα Χρονολογία13ος (;) αι.
Σημείωμα" ᾿Εδόθη τό παρόν βιβλίον διά χειρός ᾿Ιωάννου τοῦ γραμματικοῦ, ἕνεκεν ψυχικῆς σωτηρίας καί τῶν γονέων αὐτοῦ Ζ(αχαρίου), Γρηγορίου καί τῶν τέκνων αὐτῶν, πατριάρχου ῾Ιεροσολύμων· καί οἱ ἀναγινώσκοντες αὐτό εὔχεσθε τῷ δώσαντι διά τόν Κύριον εἰς τήν μονήν τοῦ Χουζηβᾶ" (f.309)

Κώδικας ΧρονολογίαΙεροσολύμων, Βιβλ. Ελλ. Πατρ., αρ.35. 11ος αι.
Εκδόσεις ΣημειώματοςΠαπαδοπούλου-Κεραμέως, Ἱεροσολυμιτική Ι, σ. 107.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠάπα Γρηγορίου διάλογοι, Ιωάννου Δαμασκηνού λόγος
Χειρογράφου Τύχεςδωρεά χειρογράφου
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΙεροσόλυμα
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματαγραμματικός;
Εκκλησιαστικά Αξιώματαγραμματικός, πατριάρχης Ιεροσολύμων
Μονήμονή οσίου Γεωργίου Χοζεβά, Ιορδάνης
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάπαράκληση υπέρ σωτηρίας
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΟ εκδότης πιθανολογεί ότι το σημείωμα ανήκει στον 13ο αι. Στο ίδιο φύλλο (f. 309), πέρα από το άνωθεν σημείωμα, υπάρχει και άλλη σημείωση αραβική που δηλώνει ότι ο Ιωάννης, ο υιός Ζαχαρίου, αφιέρωσε το βιβλίο στην μονή του αββά Γερασίμου, την επονομαζόμενη "Καλαμών". Η χρονολογία της σημείωσης είναι δυσδιάκριτη. Ο εκδότης έχει παραλείψει τις ανορθογραφίες του άνωθεν σημειώματος.
Όνομα, ΕπώνυμοΙωάννης, Ζαχαρίας, Γρηγόριος
Ηλικία