Σημείωμα #861

Αύξων Αριθμός861
Σημείωμα Χρονολογία2 Μαρτίου 1264
Σημείωμαἐκημϊθη ο δουλος του θ(εο)υ ο πανσεβαστος / σεβαστος κηρις (?) Χρηστοφορος ο γαυρας / εν (το) μοναχικο το σχϊματι (?) κε ἐπονομασ/θη χαρητον μηνι μαρτιο εις τας δηο ινδυκτϊο/νης ογδοης το εξακησχιληοστο ευτακοσιοστο ευδο/ μηκοστω δευτερω ημερα κυρηακυ ορα προτη (f. 294).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 364 [olim 927] (19ου αι.)
Εκδόσεις Σημειώματος Devreesse, Cod. Vat. ΙΙ, σ. 53. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 78.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤά τέσσαρα Εὐαγγέλια
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματασεβαστός
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη, έπαινος (πανσέβαστος)
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΧριστόφορος Γαυράς (Χαρίτων)
Ηλικία