Σημείωμα #862

Αύξων Αριθμός862
Σημείωμα Χρονολογία25 Μαΐου 1264
Σημείωμα+ μηνί μαΐω κε ἡμέρα δ ἰνδικτιῶνος δεκάτης ἔτους Ϛψοβ ὥρα ὡςεί ἕκτη γέγονεν ἔκλειψις ἡλίου ὡσεί ὥρας τρεῖς καί σκότος πολύ οἶμαι οὐχ ἠττον τοῦτο τό σκότος τοῦ κοσμοσωτηρίου πάθους τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ (f. 151v).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθην. Βιβλιοθ. ῾Ιστορικῆς καί ᾿Εθνολογικῆς ῾Εταιρείας 200 (τέλους 13ου αι.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, ᾿Εθνολογική ῾Εταιρεία, σ. 491. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 78-79.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΒίβλος Βασιλειῶν, Ρήματα ᾿Εκκλησιαστοῦ υἱοῦ Δαυίδ βασιλέως ᾿Ισραήλ ἐν ῾Ιερουσαλήμ
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμεναέκλειψη ηλίου
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία