Σημείωμα #871

Αύξων Αριθμός871
Σημείωμα Χρονολογίαέτ. 1266/ 1267
Σημείωμα῞Οπως παρατηρεῖ ὁ ἐκδότης στό τέλος τοῦ χειρογράφου ὑπάρχει σημείωμα ἐκτενές ἀλλά δυσανάγνωστο · διακρίνονται τό ὄνομα τοῦ βιβλιογράφου (Δημήτριος) καί ἡ χρονολογία (Ϛψοε).
Κώδικας ΧρονολογίαΒερατίου (Βελεγράδων) 7 (έτ. 1266/ 1267)
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Ανθίμου ᾿Αλεξούδη, Κατ. Βερατίου, σσ. 354-355. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 81. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 108.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤριῴδιον, Πεντηκοστάριον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΔημήτριος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΔημήτριος
Ηλικία