Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 111-120 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
Vat. Ottob. 426 (14ου αἰ.)ἔτ. 1299/ 1300Τιμοθέου ἱερομονάχου υβύρου λόγος, Βίος ἁγ. ΚλήμεντοςTuryn, Cod. Vat., σ. 99. Feron - Battaglini, Ottoboniani, σ. 237. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 221. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 202-203. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 186. PLP 9047.ΣίμωνΕμφάνιση
Ιεροσολύμων, Βιβλ. Ελλ. πατρ., αρ. 247. 11ος αιώνας13ος αι.ΠροφητολόγιονΠαπαδοπούλου-Κεραμέως, Ἱεροσολυμιτική ΙΙ, σ. 378.ΣίμωνΕμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 1291 [Reg. 2957]Σεπτέμβριος 1447 Omont, Mss. de XVe s., σ. 15.Σιλβέστρος ΣυρόπουλοςΕμφάνιση
᾿Αθων. Διονυσίου 65 (14ου αἰ.)περί τό ἔτος 1313Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 210-211. Θησαυροί, Α', σ. 419. Λάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος, Α', σ. 324.Σάββας Εμφάνιση
᾿Αθων. Λαύρας Ω 107 (ἔτ. 1314)ἔτ. 1314Τά τέσσαρα ΕὐαγγέλιαΕυαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 212. Σπ. Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, σ. 352. Εὐστρατιάδου, Λαύρα, σ. 432. Vogel-Gadthausen, Schreiber, σ. 396. PLP 11930.Σάββας Εμφάνιση
Σινᾶ, Μονῆς ἁγ. Αἰκατερίνης 16418 Μαΐου 1250ΤετραευαγγέλιονHusmann, Sinai, σ. 152 (Diakon Sabas). Vogel - Gardthausen, Shcreiber, σ. 396. Kamil, Sinai, σ. 68. Clark, Checklist, σ. 2. Hatch, Sinai, pl. XLIX. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 54. ΣάββαςΕμφάνιση
Venet. Marcian. 7,12 (colloc. 1067) [olim Monasterii ss. Johannis et Pauli XXVI] (έτ. 1283)11 Οκτωβρίου 1283Γεωργίου Κεδρηνοῦ Σύνοψις ἱστοριῶνTuryn, Italy, σ. 47. Mioni, Bibl. D. Marci ΙΙ, σ. 27. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 396. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 120. Σάβ(β)αςΕμφάνιση
Vat. 1070 (έτ. 1291)5 Αυγούστου 1291Ψαλτήριον ἑλληνιστί καί λατινιστίFollieri, Cod. Vat., σ. 81-82. Turyn, Cod. Vat., σ. 76. Spatharakis, Illuminated Mss, σ. 53-54. Rahlfs, Verzeichnis, σ. 257. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 394. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 192. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 149. PLP 17031.Ρωμανός, ΜάρκοςΕμφάνιση
Grottaferrata, Badia Greca Α.γ.ΙΙ (έτ. 1289/ 1290)έτ. 1289/ 1290῾Ημερολόγιον τῶν ῾Αγίων ὅλου τοῦ ἔτους κλπ.Turyn, Italy, σ. 64, 65. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 143-144. ΡωμανόςΕμφάνιση
Vat. Barb. 541 [olim V. 37] (έτ. 1291/ 1292)έτ. 1291/ 1292Τά τέσσαρα Εὐαγγέλια ἑλληνιστί καί λατινιστίTuryn, Cod. Vat., σ. 78. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 394, 459. Spatharakis, Illuminated Mss, σ. 54. Metzger, Bible, σ. 128. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 193. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 152-153. ΡωμανόςΕμφάνιση