Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 111-120 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
Lond. Brit. Mus. Addit. 36,654Φεβρουάριος 1103ΜηνολόγιονLake, Dated Mss., 16. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 188. Εμφάνιση
’Εγράφη παρ᾿ἐμοῦ Βαρθωλομαίου Κομπαρίνου, ἐκ τοῦ Πράτου, ἐν τῷ Παταβίῳ (f. 280v). Τέλους 15ου αἰ.- ἀρχῶν 16ου αἰ.Μιχαήλ ΨελλόςOmont, σ. 10. Vogel - Gardthausen, Schreiber.Βαρθολομαίος ΚομπαρίνοςΕμφάνιση
δόξα σοι ὁ θεὸς ἡμῶν. ᾿Ετελειώθη τὸ παρὸν βιβλίον τῶν μεταμορφώσεων τοῦ ὀβιδίου μηνὶ φεβρουαρίω παρ᾿ ἐμοῦΤέλους 15ου αἰ. (Φεβρ.)᾿Οβιδίου, Μεταμορφώσεων βιβλία Ι-Χῢ μεταφρασθέντα ὑπό Μαξίμου ΠλανούδηMartini- Bassi, Ambrosiana Ι, σ. 146. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 50.Βαρθολομαίος ΚομπαρίνοςΕμφάνιση
θ<ε>ῶ χάρις, καὶ πόνος μιχαήλου· τοῦ ἐπίκλην τάχα τὲ καὶ σουλιάρδου (f. 56r). μιχαὴλ ἔγραψεν· (f. 122r). Τέλους 15ου αἰ.῾Ηφαιστίωνος, Περί μέτρων. ᾿Αριστοτέλης, κλπ.Martini- Bassi, Ambrosiana Ι, σ. 120. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 318- 319.Μιχαήλος (Αποστόλης Βυ´ζαντιος;) σουλιάρδοςΕμφάνιση
γραικὸς ἀνὴρ πρῶτόν με · τὸ δεύτερον ἔλαχε βάλλας || τὸ τρίτον ἀλβέρτου κτῆμα κλυτοῦ γενόμην (f. 3v). γεωΤέλους 15ου αἰ.’Οβιδίου Μεταμορφώσεων βιβλία Ι- Χῢ μεταφρασθέντα ὑπό Μαξίμου Πλανούδη.Martini- Bassi, Ambrosiana Ι, σ. 53.Γεώργιος Βάλλας;Εμφάνιση
τέλος γέγραφε φραγκίσκος βερνάρδος (f. 137v). ἰ<ησοῦ>ς χ<ριστὸ>ς (f. 1r). Τέλους 15ου αἰ.Φλάβιος Φιλόστρατος. ΠαροιμίαMartini- Bassi, Ambrosiana ΙΙ, σ. 856. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 423.Φραγκίσκος ΒερνάρδοςΕμφάνιση
μιχαῆλος ἀποστόλης βυζάντιος, πενίᾳ συζῶν, καὶ τόδε ἐξέγραψα (f. 312). Τέλους 15ου αἰ.Πορφύριος. Λιβάνιος, κλπ.Stevenson, Cod. Palat., σ. 211.Μιχαήλος Αποστόλης ΒυζάντιοςΕμφάνιση
Θ(εο)ῦ τὸ δῶρον καὶ Παρθενίου πόνος (f. 259v). Τέλους 15ου αἰ.῾ΩρολόγιονAndris, Escorial (; ), σ. 348.ΠαρθένιοςΕμφάνιση
Scorial R- Ι- 19Τέλους 14ου αἰ.῞ΥμνοιMiller, Escurial, ó. 17. Vogel - Gardthausen, Schreiber, ó. 90.ΓεώργιοςΕμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. Suppl. 1175 (13ου-14ου αἰ.)Τέλος 1ου-ἀρχῶν 14ου αἰ.Γρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ ΠοιήματαΕυαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 204. Μανούσακας, Νικηφόρος Μοσχόπουλος, σ. 243.ΓεώργιοςΕμφάνιση