Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 161-170 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
16 Νοεμβρίου 1454Βέη, Συμβολαί, σ. 61.Darrouzs, Notes, σ. 35.Παύλος;Εμφάνιση
Mediol. Ambros. F 104 sup. (έτ. 1286/ 1287)έτ. 1286/ 1287Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας ῾Ερμηνεία εἰς τάς Πράξεις τῶν ᾿Αποστόλων καί τάς ᾿Επιστολάς τοῦ ΠαύλουΑ) Turyn, Italy, σ. 53. Nelson, Hagiopetrites, σ. 231. Martini - Bassi, Ambrosiana Ι, σ. 421. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 379. Spatharakis, Illuminated Mss, σ. 53. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 188. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 133-134. Β) Turyn, Italy, σ. 53. Nelson, Hagiopetrites, σ. 231. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 188. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 134. PLP 16449.Παύλος, Αντώνιος ΜαλάκηςΕμφάνιση
᾿Αθην. ᾿Εθν. Βιβλ. 107728 Δεκεμβρίου 1465ΕὐριπίδηςDarrouzs, σ. 30.Vogel-Gardthausen, Schreiber, σ. 378. PLP 30258Παύλος ΦωστιανιάτηςΕμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 1589 [Colbert 431] (12ου αἰ.)10 ᾿Οκτωβρίου 1359ΣυναξάριονDarrouzs, Notes ΙΙΙ, σ. 88- 92.Παύλος Δορήας (Ττωρίας)Εμφάνιση
Hieros. S. Crucis 5514 Απριλίου 927Νείλου μοναχοῦ περί φιλοσοφίας κλπ.Lake, Dated Mss., τ. Ι, σ. 9, Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Ιεροσολυμιτική βιβλιοθήκη, τ. ΙΙΙ, σ. 111, Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 127.ΠαύλοςΕμφάνιση
Vat. 1877 (έτ. 1292) 1 Δεκεμβρίου 1292Τυπικόν ἰταλοελληνικόνTuryn, Cod. Vat., σ. 83. Canart, Cod. Vat. σ. 441. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 377. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 195-196. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 157. ΠαύλοςΕμφάνιση
Vat. 401 [olim 583] (13ου αι.)1275-1283, 1284῎Εργα Μ. ᾿Αθανασίου καί Γρηγορίου ΝύσσηςDevreesse, Cod. Vat. ΙΙ, σ. 102. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 176-177. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 97. PLP 7181.Πατριάρχης Θεοδόσιος Δ΄ Πρίγκιψ Εμφάνιση
Vindob. Hist. 73 (10ου, 13ου αι.)1275-1283, 1284Καθολική διδασκαλία περί λαϊκῶν, Συνοδικόν κλπ.Hunger, Katalog, 1, σ. 83. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 176. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 96–97. PLP 7181.πατριάρχης Θεοδόσιος Δ´ ΠρίγκιψΕμφάνιση
Mosq. Hist. Mus. 7/ VIΙ [Vladimir 48]12 ᾿Οκτωβρίου 1494Vladimir, Opisanie, σ. 687. Λάμπρου, Πυρόπουλος, σ. 128- 129. PLP 23919πατριάρχης ΓεννάδιοςΕμφάνιση
Vat. Ottob. 259 (14ου-15ου αι.)1275-1283, 1284Λεξικόν κλπ.Feron - Battaglini, Cod. Ottob., σ. 146. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 177. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 97. PLP 7181.Πατριάρχης Αντιοχείας Θεοδόσιος IV Πρίγκιψ (1275/;-1283) Εμφάνιση