Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 31-40 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
῾Ιεροσόλυμα, ῾Ελλην. Πατριαρχ. 22 [olim Λαύρας ἁγ. Σάβα] (11ου αι.)15 Ιανουαρίου (1223;), 8 Απριλίου 1223, 1224᾿Ιωάννου Χρυσοστόμου ῾ΟμιλίαιΠαπαδοπούλου-Κεραμέως, Ἱεροσολυμιτική ΙΙ, σ. 39. Darrouzès, Autres mss, σ. 146. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 23. Εμφάνιση
῾Ιεροσόλυμα, ῾Ελλην Πατριαρχείου 10 [olim Λαύρας ἁγ. Σάβα] (12ου αι.)ετ. 1232Μηναῖον Σεπτεμβρίου, ᾿Οκτωβρίου, ΝοεμβρίουΠαπαδοπούλου-Κεραμέως, Ἱεροσολυμιτική ΙΙ, σ. 21. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 33. Εμφάνιση
῾Ιεροσόλυμα, ῾Ελλ. Πατριαρχ. 312 [olim Λαύρας ἁγ. Σάβα] (έτ. 1201)24 Μαΐου 1201ΤυπικόνΠαπαδοπούλου-Κεραμέως, Ἱεροσολυμιτική ΙΙ, σ. 442. Vogel- Gardthausen, Schreiber, σ. 139. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 2. Θεόδωρος ΜοναστηριώτηςΕμφάνιση
῾Ιεροσόλυμα, ῾Ελλ. Πατριαρχ. 22 [olim Λαύρας ἁγ. Σάβα] (11ου αι.)1224᾿Ιωάννου Χρυσοστόμου ῾ΟμιλίαιΕυαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 24. Εμφάνιση
῾Ιεροσόλυμα ῾Ελλην. Πατριαρχείου [olim Λαύρας ἁγ. Σάβα 234] ἔτ. 1456’Ασκητικά κείμεναDarrouzs, Autres ἣὖὖ, σ. 147.Εμφάνιση
῾Η παροῦσα ψαλτικὴ ἐγράφη διὰ χειρὸς κἀμοῦ τοῦ εὐτελοῦς καὶ ἀμαθοῦς ᾿Ανατολίου θύτου διὰ συνδρομῆς τοῦ πα15ου αἰ.Τριώδιον᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 238. PLP 14238ΑνατόλιοςΕμφάνιση
῾Η παροῦσα τετέλεσται βίβλος ταῖς οἰκείαις χερσὶ τοῦ γράψαντος ᾿Ιγνατίου τὸ ἐπόνυμον καὶ τῇ ἐπικλήσει τοῦ15ου αἰ.Μηναῖον ᾿Ιουνίου᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 194.Ιγνάτιος ΚαστανομήτηςΕμφάνιση
῾Ελλην. Φιλολ. Σύλλογος Κων/ πόλεως 1 (ἔτ. 1306)ἔτ. 1306Θεοφυλάκτου ᾿Επιτομή στό ἔργο τοῦ ᾿Ιωάννη Χρυσοστόμου, Εἰς τά ΕὐαγγέλιαΕυαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 208. Moraux, Syllogos, σ. 2. Ρ. Moraux, Georges Karykas et l’ Épitomé des commentaires de saint Jean Chrysostome sur les quatre Èvangiles. Akten des ΧΙ. Internationalen Byzantinistenkongress, München 1958, σ. 405-408. PLP 11286.Γεώργιος ΚαρυκάςΕμφάνιση
῾Αγίου Διονυσίου Γαλλίας ἔτ. 1408῾Αγίου Διονυσίου, ῎ΕργαMontfaucon, Palaeographia, ó. 56.ΝΟΜΙΖΩ ´οτι γίνεται παραπομπή στ῏ Oxford λ. Portraits, τ. 3. PLP 31165Μανουήλ ΧρυσολωράςΕμφάνιση
´Αγιο Όρος, Μ. Ξηροποτάμου, αρ. 2670.108, 8ος-13ος αι. 1372ΤετραευάγγελονΕυδόκιμος Ξηροποταμινός, Μονή Ξηροποτάμου, σ. 44ΓεώργιοςΕμφάνιση