Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 141-150 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
᾿Αθων. Λαύρας Β 23 (143)22 Αὐγούστου 1351Ψαλτήριον Εὐστρατιάδου, Λαύρα, ó. 146 (α+β). Πολίτη, Σημείωμα, ó. 590 (β).Εμφάνιση
᾿Αθων. Λαύρας Β 89 (έτ. 1230)25 Ιουλίου 1261Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας ἑρμηνεία εἰς τά τέσσαρα εὐαγγέλια, Νικολάου Μεθώνης Λόγος πρός Λατίνους κλπ. Ευστρατιάδου, Λαύρα, σ. 153. Schreiner, Kleinchroniken Ι, σ. 598. Σπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Ευστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, σσ. 23-24. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 71.Εμφάνιση
᾿Αθων. Λαύρας Β 89 (έτ. 1320)έτ. 1264/ 1265Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας ἑρμηνεία εἰς τά τέσσαρα εὐαγγέλια, Νικολάου, Μεθώνης Λόγος πρός Λατίνους κλπ. Ευστρατιάδου, Λαύρα, σ. 153. Schreiner, Kleinchroniken Ι, σ. 599 (έτ. 1263 · βλ. ΙΙ, σ. 202). Σπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Ευστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, σσ. 23- 24. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 79.Εμφάνιση
᾿Αθων. Λαύρας Γ 118 (12ου αι.)22, 25 Ιανουαρίου 1221᾿Εφραίμ ὁ Σύρος Ευστρατιάδου, Λαύρα, σ. 376. Σπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Ευστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, σ. 50. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 21.Εμφάνιση
᾿Αθων. Λαύρας Α 35 (έτ. 1269)9 Οκτωβρίου 1269Τετραευαγγέλιον Θησαυροί Γ', σ. 225. Σπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Ευστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, σ. 5. Spatharakis, Illuminated Mss, σ. 50. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 86. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 300. PLP 17727.ΜελέτιοςΕμφάνιση
Πατμ. 219 (έτ. 1219)Οκτώβριος 1219Στιχηράριον Κομίνη, Πίνακες, σ. 13. Σακκελίωνος, Πατμιακή, σ. 119. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 21.Εμφάνιση
Πατμ. 709 (έτ. 1260)27 Φεβρουαρίου 1260Θεῖαι Λειτουργίαι ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καί Προηγιασμένων Κομίνη, Πίνακες, σ. 14. Σακκελίωνος, Πατμιακή, σ. 14. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 68.Εμφάνιση
Πατμ. 14 (έτ. 1280)Σεπτέμβριος 1280Πραξαπόστολος Κομίνη, Πίνακες, σ. 15. Σακκελίωνος, Πατμιακή, σ. 6. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 109.Εμφάνιση
Vat. Palat. 367 (μετά τό 1320)13 Σεπτεμβρίου 1242Σωφρόνιος ῾Ιεροσολύμων, Μακάριος Καλορίτης, Κωνσταντῖνος ᾿Αναγνώστης κλπ. Λάμπρου, Κυπριακά, σ. 161. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 44.Εμφάνιση
᾿Αθην. Βιβλιοθ. ῾Ιστορικῆς καί ᾿Εθνολογικῆς ῾Εταιρείας 200 (τέλους 13ου αι.)6 Μαΐου 1268Βίβλος Βασιλειῶν, Ρήματα ᾿Εκκλησιαστοῦ υἱοῦ Δαυίδ Βασιλέως ᾿Ισραήλ ἐν ῾Ιερουσαλήμ Λάμπρου, ᾿Εθνολογική ῾Εταιρεία, σ. 492. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 84.Εμφάνιση