Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 3261-3270 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
᾿Αθων. ᾿Ιβήρων 41531 Ιανουαρίου 985᾿Ιωάννης ὁ τῆς ΚλίμακοςLake, Dated Mss., τ. ΙΙΙ, σ. 10. Λάμπρου, ῞Αγιον ῎Ορος, τ. Β΄, σ. 144. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 136.ΠέτροςΕμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 127410ου αι.Β. Βασιλείου ἀσκητικάAstruc-Concasty, Suppl., σ. 512. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 143.ΠέτροςΕμφάνιση
Vat. 18117 Ιουλίου 1147 (ἤ 1148)ΕὐχολόγιονCanart, Cod. Vat., σ. 189. Lake, Dated Mss., τ. VIΙΙ, σ. 13. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 203.ΠέτροςΕμφάνιση
Scorial. Ω. IV. 32έτ. 1033-1034Ἀντιόχου ΠανδέκτηςAndrés, Escorial, III, σ. 241. Κωνσταντοπούλου, Πέτρος ἱερεὺς, σ. 17. Σπ. Λάμπρου, Πέτρος ἱερεὺς ὁ βιβλιογράφος, ΝΕ, 5 (1908), σ. 109. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 152.ΠέτροςΕμφάνιση
Mosq. Hist. Mus. VI. 15(43)Νοέμβριος 1055ΕὐαγγελιστάριονLake, Dated Mss., τ. VI, σ. 11.Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 161.ΠέτροςΕμφάνιση
Crypt. G.β. 43Περί τὸ ἔτ. 1055 (;)ΛειτουργικὸνLake, Dated Mss., τ. Χ, σ. 14. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 161.ΠέτροςΕμφάνιση
Ambros. Α. 152 sup.έτ. 1069-1070᾿Ιωάννης ὁ τῆς ΚλίμακοςLake, Dated Mss., τ. ΙΙΙ, σ. 17. Martini-Bassi, Cat. Bibl. Ambr. τ. Ι, σ. 59. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 169.ΠέτροςΕμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. Suppl. 109620 Ιανουαρίου 1070Εὐαγγελιστάριον καὶ ΣυναξάριονLake, Dated Mss., τ. IV, σ. 17. Omont, fac-similés...du IXe au XIVe s., σ. 7. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 169.Πέτρος Εμφάνιση
Vat. Barb. 528έτ. 1072-1073᾿Ιωάννης ὁ ΧρυσόστομοςLake, Dated Mss., τ. VIΙ, σ. 9. Βιβλιογραφία για τον κώδικα στους Canart-Peri, Sussidi, σ. 159. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 172.ΠέτροςΕμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 3020 [Ρεγ. 3293]ἔτ. 1422 (; )’ΙουλιανόςOmont, Mss. grecs, σ. 14.Πέτρος ΚρητικόςΕμφάνιση