Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 3271-3280 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
Vat. Ottob. 67 (ἔτ.1436) ἔτ. 1436ΔιάφοράFeron - Battaglini, Cod. Ottob., σ. 44.Πέτρος ΜπούαςΕμφάνιση
Ιεροσολύμων, Βιβλ. Ελλ. Πατρ., αρ. 189. 1419- 14241419- 1424ΔιάφοραΠαπαδοπούλου- Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. ΙΙ, ó. 299- 300. VG. p. 392.Vogel - Gardthausen, Schreiber, ó. 392. PLP. 24050.Ράκυ Εμφάνιση
Mess. Bibl. Univ. 98Ιούνιος 1184ΕὐαγγελιστάριονLake, Dated Mss., τ. ΙΧ, σ. 6. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 214.ΡομβέρτοςΕμφάνιση
Grottaferrata, Badia Greca Α.γ.ΙΙ (έτ. 1289/ 1290)έτ. 1289/ 1290῾Ημερολόγιον τῶν ῾Αγίων ὅλου τοῦ ἔτους κλπ.Turyn, Italy, σ. 64, 65. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 143-144. ΡωμανόςΕμφάνιση
Vat. Barb. 541 [olim V. 37] (έτ. 1291/ 1292)έτ. 1291/ 1292Τά τέσσαρα Εὐαγγέλια ἑλληνιστί καί λατινιστίTuryn, Cod. Vat., σ. 78. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 394, 459. Spatharakis, Illuminated Mss, σ. 54. Metzger, Bible, σ. 128. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 193. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 152-153. ΡωμανόςΕμφάνιση
Λέσβος, Μονῆς Λειμῶνος 70 (ἔτ. 1315/ 1316)ἔτ. 1315/ 1316ΡωμανόςΕμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 234 [Colbert. 4185] (ἔτ. 1318)Μάϊος 1318 Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας Ερμηνεία στα ΕυαγγέλιαOmont, Fac- similŽs, σ. 20. Omont, Inv. sommaire, Ι, σ. 26. Darrouzs, Chypre, σ. 170. Turyn, Gr. Brit., σ. 84.ΡωμανόςΕμφάνιση
Vat. 1070 (έτ. 1291)5 Αυγούστου 1291Ψαλτήριον ἑλληνιστί καί λατινιστίFollieri, Cod. Vat., σ. 81-82. Turyn, Cod. Vat., σ. 76. Spatharakis, Illuminated Mss, σ. 53-54. Rahlfs, Verzeichnis, σ. 257. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 394. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 192. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 149. PLP 17031.Ρωμανός, ΜάρκοςΕμφάνιση
Venet. Marcian. 7,12 (colloc. 1067) [olim Monasterii ss. Johannis et Pauli XXVI] (έτ. 1283)11 Οκτωβρίου 1283Γεωργίου Κεδρηνοῦ Σύνοψις ἱστοριῶνTuryn, Italy, σ. 47. Mioni, Bibl. D. Marci ΙΙ, σ. 27. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 396. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 120. Σάβ(β)αςΕμφάνιση
᾿Αθων. Διονυσίου 65 (14ου αἰ.)περί τό ἔτος 1313Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 210-211. Θησαυροί, Α', σ. 419. Λάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος, Α', σ. 324.Σάββας Εμφάνιση