Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 3281-3290 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
Vat. 455 [olim 310] (9ου-10ου αἰ., ἔτ. 1316/ 1317)ἔτ. 1316/ 1317῾ΟμιλίαιΕυαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 216. Devreesse Cod. Vat. ΙΙ, σ. 215. PLP 3987.Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 1215 4 Ιανουαρίου 1080῾ΟμιλίαιLake, Dated Mss., τ. V, σ. 9. Omont, Fac-similés...du IXe au XIVe s., σ. 8. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 174.ΝεόφυτοςΕμφάνιση
Monac. Bibl. Regia 13923 Ιουνίου 1012῾Ομιλίαι Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ᾿Ιωάννου τοῦ ΔαμασκηνοῦVorst-Delehaye, Cat. Hagiogr., σ. 107. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 146.ΓρηγόριοςΕμφάνιση
᾿Αθων. Λαύρας Ι 122 (14ου αἰ.)Αὔγουστος 1341῾Ομιλίαι εἰς τά ἑωθινά εὐαγγέλια. Συνοδικός τόμος κατά Βαρλαάμ καί ᾿ΑκινδύνουΣπ. Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, ó. 202. Εμφάνιση
Vat. Ottob. 422Αύγουστος 1004῾Ομιλίαι καὶ βίοι ἁγίωνFollieri, Cod. Vat., σ. 42. Lake, Dated Mss., τ. VIΙ, σ. 11. Feron-Battaglini, Cod. Ottob., σ. 234, Hagiographi Bollandiani-Franchi de’ Cavalieri, Cod. Vat. σ. 291-293. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 145.ΘεοφάνηςΕμφάνιση
Oxford, Bodl. Barocc. 13525 ᾿Ιανουαρίου 1305῾Ομιλίαι Πατέρων τῆς ᾿ΕκκλησίαςOmont, ó. 15. (έλεγχος). Εμφάνιση
᾿Αθων. ᾿Ιβήρων 683 (14ου αἰ.)14ου αἰ.῾Ομιλίαι, κλπ.Λάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος Β', ó. 201. Vogel - Gardthausen, Schreiber, ó. 146. PLP 7640. Εμφάνιση
Μετέωρα, Μονῆς Μεταμορφώσεως 450ἔτ. 1388/ 1389῾Ομολογία ὀρθοδόξου. Περί χειροτονίας ἐπισκόπου, κλπ.Βέη, Μετέωρα, σ. 456.ΙωάσαφΕμφάνιση
Scorial. Φ.ΙΙ. 19 (ἔτ. 1302)Μάϊος 1309῾Ομήρου ᾿ΙλιάςAndrés, Escorial ΙΙΙ, σ. 46.Ιωάννης ΚατράρηςΕμφάνιση
Mediol. Ambros. 463 (Ι 58 sup.)14ου - 15ου αἰ.῾Ομήρου ᾿ΙλιάςMartini- Bassi, Ambrosian Ι, ó. 557. Vogel - Gardthausen, ó. 275.Κωνσταντίνος ΛουκίτηςΕμφάνιση