Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 3291-3300 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
London, Brit. Mus. Harl. 560016 Μαΐου 1466῾Ομήρου ᾿Ιλιάς καί ᾿ΟδύσσειαOmont, Notes, σ. 30.Ιωάννης ΡώσοςΕμφάνιση
Firenze, Laurent. 32, 273 Μαρτίου 1339῾Ομήρου, ᾿ΙλιάςTuryn, Italy, ó. 191. Bandini, Cat. Laurent. ΙΙ, ó. 176. Montfaucon, Palaeographia, ó. 70. Εμφάνιση
Venet. Marc. 43 [Colloc. 322] (ἔτ. 1374)30 ᾿Απριλίου 1374῾Ωριγένους, Σχόλια εἰς τό κατά Ματθαῖον καί τό κατά ᾿Ιωάννην ΕὐαγγέλιονTuryn, Italy, σ. 240. Εμφάνιση
Ἀθων. Βατοπεδίου 124811ου αι.῾ΩρολόγιονἈρκάδιος Βατοπεδινός - Εὐστρατιάδης Σωφρόνιος, Κατ. Βατ., σ. 208. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 186.Εμφάνιση
Σινᾶ, Μονῆς ἁγ. Αἰκατερίνης 90427 Οκτωβρίου 1210῾ΩρολόγιονGardthausen, Catalogus, σ. 193. Husmann, Sinai, σ. 153.Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 207. Kamil, Sinai, σ. 107.Clark, Checklist, σ. 10. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 13-14. ΙωάννηςΕμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 348 [Reg. 2490] (ἔτ. 1390)30 ᾿Ιανουαρίου 1390῾ΩρολόγιονPolitis, Schreiberschule, σ. 30. Omont, Fac- similŽs, σ. 19. Omont, Inv. sommaire Ι, σ. 35. Montfaucon, Palaeographia, σ. 74.ΙωάσαφΕμφάνιση
Θεοῦ τὸ δῶρον καὶ πόνος χειρῶν Νήφου. (εν τέλει) 15ου αἰ.῾ΩρολόγιονΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος Β', σ. 58.ΝήφωνΕμφάνιση
Leningrad, Œffentl. Bibl. 515 (ἔτ. 1303)9 ᾿Ιουλίου 1303῾ΩρολόγιονGranstrem, Katalog 6, ó. 274.Θεόδωρος ΒρανάςΕμφάνιση
Θ(εο)ῦ τὸ δῶρον καὶ Παρθενίου πόνος (f. 259v). Τέλους 15ου αἰ.῾ΩρολόγιονAndris, Escorial (; ), σ. 348.ΠαρθένιοςΕμφάνιση
...............13ου, 14ου αἰ.1 ᾿Απριλίου 1375῾ΩρολόγιονBenesevic, Opisanie, Ι, σ. 127.Ισίδωρος μοναχός, Ιωάννης ΓλαβάςΕμφάνιση