Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 11-20 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
᾿Αθων. Βστοπεδίου εἰλητάριον 5Β' ἥμισυ 14ου αἰ.’Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ΛειτουργίαΠολίτη, Εἰλητάρια Βατοπ., σ. 404.ΙωάσαφΕμφάνιση
Vat. Borg. 7 [ἃ. VI. 7] (ἔτ. 1353)20 ᾿Απριλίου 1353’Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ΛειτουργίαFranchi de’Cavalieri, Chisiani, ó. 118. Vogel-Gardthausen, Schreiber, ó. 393.PLP 8566. Εμφάνιση
᾿Αθων. Λαύρας Γ 122ἔτ. 1326/ 1327’Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ῾ΟμιλίαιΕὐστρατιάδου, Λαύρα, ó. 376- 377 - Σπ. Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, ó. 51. Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 299 (ἔτ. 1332)ἔτ. 1331/ 1332’Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ῾Ομιλίαι᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, σ.. Politis, Schreiberschule, ó. 262. Εμφάνιση
᾿Αθων. Ξηροποτάμου 188 (ἔτ. 1342)4 Μαρτίου 1342’Ιωάννου τοῦ Θεολόγου ᾿Αποκάλυψις. Θαύματα ᾿Ιωάννου τοῦ Θεολόγου. Συμεών μοναχοῦ, λόγοι.Λάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος, Α, ó. 211. Οι Vogel- Gardthausen, Schreiber, σ., 429-420, αναφέρουν ως γραφέα τον Φίλιππο. Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 1163 16 ’Απριλίου 1348’Ιωάννου τοῦ ἁγίου Σάβα, ῾Ιστορία Βαρλαάμ καί ᾿ΙωάσαφOmont, Fac- similŽs, ó. 17. Omont, Inv. sommaire, Ι, ó. 231- 232. Εμφάνιση
Oxon. Christ Church 71 (ἔτ. 1315)Μάϊος 1315’Ιωάννου Σχολαστικοῦ, Κλίμαξ ΠαραδείσουTuryn, Gr. Brit., σ. 78-79.Εμφάνιση
Mediol. Ambros. Β 89 Sup.6 ᾿Ιουλίου 1314’Ιωάννου Κλίμακος, Κλίμαξ Παραδείσου κλπ.Turyn, Italy, σ. 118-119. Martini - Bassi, Ambrosian Ι, σ. 126.Ιωάννης ΙερακήτηςΕμφάνιση
ZŸrich, Βιβλιοθήκη τῆς πόληςΜάρτιος 1374’Ιωάννου Καντακουζηνοῦ, ᾿Απολογία ΧριστιανισμοῦOmont, Suise, σ. 58- 59. Λάμπρου, Λακεδ. βιβλ., σ. 171.Μανουήλ ΤζυκανδύληςΕμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 1242Νοέμβριος 1370’Ιωάννου Καντακουζηνοῦ, Θεολογικά ἔργαOmont, Fac- similŽs, ó. 18. Εμφάνιση