Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 3331-3340 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
Paris. Bibl. Nat. 401᾿Αρχἐς 15ου αἰ.Darrouzs, Notes, σ. 34- 35.Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 401᾿Αρχές 15ου αἰ.Darrouzs, Notes,σ. 34- 35.Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 280 [Colbert. 2215]᾿Αρχές 15ου αἰ.Εὐαγγελιάριον·Darrouzs, Notes IV, σ. 229- 230.Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 280 [Colbert. 2215]᾿Αρχές 15ου αἰ.ΕὐαγγελιάριονDarrouzs, Notes IV, σ. 229- 230.Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 280 [Colbert. 2215]᾿Αρχές 15ου αἰ.ΕὐαγγελιάριονDarrouzs, Notes IV, σ. 229- 230.Δημητρανός;Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 280 [Colbert. 2215]᾿Αρχές 15ου αἰ.ΕὐαγγελιάριονDarrouzs, Notes IV, σ. 227- 228.Επιφάνιος;Εμφάνιση
Μετέωρα, Μονῆς Μεταμορφώσεως 98᾿Αρχές 15ου αἰ.Βέη, Μετέωρα, σ. 130- 131.ΒαρνάβαςΕμφάνιση
Venezia Marc. 578 [colloc. 866]᾿Ιανουάριος 1346Στίχοι Λέοντος τοῦ Σοφοῦ. Στίχοι εἰς τό Ψαλτήριον κλπ.Turyn, Italy, ó. 199- 204.Εμφάνιση
᾿Αθων. Λαύρας Λ 96᾿Ιανουάριος 1410Τυπικόν ἁγίου ΣάβαΣπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, ó. 281.Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 1412 [Reg. 3040]᾿Ιανουάριος 1486Στέφανος ΒυζάντιοςOmont, Les manuscrits ; , σ. 38. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 318.Μιχαήλ ΣουλιάρδοςΕμφάνιση