Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 3371-3380 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
Venet. Marc. 576 [Colloc. 907]᾿Ιούνιος 1374᾿Ιωάννου Καντακουζηνοῦ, Κατά ᾿ΙουδαίωνTuryn, Italy, σ. 241.Ιωάννης ΠεπαγωμένοςΕμφάνιση
London, Brit. Mus. Addit. 37008 (ἔτ. 1413)᾿Ιούνιος 1413ΕὐαγγελιάριονRichard, Brit. Mus., ó. 69. Vogel - Gardthausen, Schreiber, ó. 84. Spatharakis, Corpus, , ó. 68. Gamillscheg- Harlfinger, Repertorium, ΙΙ, 70. (ὸ῝ὸὼ῍῏ὖ)Λάμπρου, Ενθυμήσεις, Ι, ó. 560. PLP 14007 και 15053 και 25305Γεώργιος ΣιδεροκαστρίτηςΕμφάνιση
Mediol. Ambros. 664 (Q 8 sup.) [olim V 413]᾿Ιούνιος 1453Μηναῖον ΔεκεμβρίουMartini - Bassi, Ambrosian, ΙΙ, σ. 744.Νικόλαος ΛεμόγνουΕμφάνιση
London, Brot. Mus. Addit. 16398᾿Ιούνιος 1460Μηναῖον ΔεκεμβρίουOmont, σ. 34. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 302. PLP 29621 και 18012 και 18057Θηθέριος ΜητροφάνηςΕμφάνιση
Laur. Plut. IV. 16᾿Οκτώβριος 1062 7 Νοεμβρίου 1062᾿Αναστάσιος ὁ ΣιναΐτηςLake, Dated Mss., τ. Χ, σ. 11. Bandini, Cat. Laurentianae, τ. Ι, σ. 540. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 164-165.ΝικηφόροςΕμφάνιση
Venet. Marc. 467 [colloc. 764] (14ου αἰ.)᾿Οκτώβριος 1311Σοφοκλέους ΤραγωδίαιWittek, Chronique, σ. 287.Λέων ΠαδιάτοςΕμφάνιση
Firenze, Bibl. Riccardiana 77 (Κ. ΙΙ. 21)᾿Οκτώβριος 1496ΣοφοκλῆςVitelli, Indice, σ...... Turyn, Euripides, σ. 366- 367. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 42.ΑριστόβουλοςΕμφάνιση
᾿Αθων. Διονυσίου 9 (ἔτ. 1304)᾿Οκτώβριος 1304ΤετραευάγγελονΛάμπρου, Κατάλογος, Α', ó. 319. Εμφάνιση
᾿Αθων. Παντελεήμονος 14 (ἔτ. 1309)᾿Οκτώβριος 1309ΤετραευάγγελονΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος, Β', σ. 283.Εμφάνιση
Genuens. Bibl. ͺFranzoniani 32 (ἔτ. 1321)᾿Οκτώβριος 1321Συλλογή κανόνων. ᾿Ιωάννου Γεωμέτρη. Εἰς τήν κοίμησιν τῆς ΘεοτόκουEhrard, Genua, ó. 20. Bertolotto, Genova, ó. 59. Εμφάνιση