Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 3381-3390 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
῾Ιεροσόλυμα, Λαύρα ἁγίου Σάβα 33 ((11ου αἰ.)᾿Οκτώβριος 1322Συναξάριον μηνός ΝοεμβρίουΜανούσακα, Νικηφόρος Μοσχόπουλος, ó. 235. Εμφάνιση
Σινᾶ, Μονῆς ῾Αγ. Αἰκατερίνης 1484᾿Οκτώβριος 1324ΣτιχηράριονBenesevic, Catalogus, ó. 59. Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. Suppl. 74᾿Οκτώβριος 1336 Darrouzs, Evques, ó. 99. Εμφάνιση
Mediol. Ambros. Α 139 sup.᾿Οκτώβριος 1341ΣτιχηράριονTuryn, Italy, ó. 194- 195. Martini- Bassi, Ambrosian Ι, ó. 54. Εμφάνιση
Vat. Urb. 132 (ἔτ. 1420᾿Οκτώβριος 1419Πλάτων. ᾿ΕπίκτητοςStornajolo, Cod. Urbinate, σ. 238.  Εμφάνιση
᾿Αθων. Διονυσίου 86 ( ᾿Ιανουάριος 1037)᾿Οκτώβριος 1453ΨαλτήριονΚαδάς, Διονυσίου, σ.19. PLP 5211.Μιχαήλ ΔρομομαΐτηςΕμφάνιση
Firenze, Bibl. Riccardiana 85᾿Οκτώβριος 1456 Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 162. Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 178’Απρίλιος 1404 Darrouzs, Notes ΙΙ, σ. 47.(Λαμβέρτος Κοντοστέφανος)Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 448 [Reg. 2269] (ἔτ. 1299)’Ιούλιος 1299Διονυσίου ᾿Αρεοπαγίτου ῎Εργα μετά τῆς παραφράσεως Γεωργίου ΠαχυμέρουςAstruc, Manuscrits, σ. 82. Omont, Fac-similés...du IXe au XIVe s., σ. 14. Omont, Inv. sommaire Ι, σ. 49. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 30. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 202. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 186. Ανδρόνικος ΛεπεντρηνόςΕμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 311 [ Reg. 1884] ’Ιούλιος 1336ΕὐαγγελιστάριονOmont, Fac- similŽs, ó. 16. Turyn, ó. 164- 67. Politis, Schreiberschule, ó. 263. Montfaucon, Palaeographia, ó. 69- 70. Omont, Inv. sommaire, Ι, 32. Vogel-Gardthausen, Schreiber, ó. 426. Gamillscheg-Harlfinger, Repertorium, 2, ó. 79. PLP 8015, 8062..Εμφάνιση