Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 201-210 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
...................(13ου, 14ου αἰ.)11 ᾿Ιανουαρίου 1396῾ΩρολόγιονBenesevic, Opisanie, Ι, σ. 127. Εμφάνιση
Ferrara, Bibl. Comunale Ariostea, ms. Classe ΙΙ, no. 155ἔτ. 1336/ 1337Θεόκριτος. Πίνδαρος. ῾Ησίοδος. Φρύνιχος. Γεώργιος Χοιροβοσκός. Μάξιμος ΠλανούδηςTuryn, Italy, ó. 188- 190. Λάμπρου, ᾿Αθηναῖοι, ó. 15- 16. Martini, Bibl. Ital., Ι, ó. 345. Εμφάνιση
Vat. Barb. 537Δεκέμβριος 1367 Darrouzs, Notes ΙΙ, ó. 57- 58. Εμφάνιση
Vat. 786 (ἔτ. 1378/ 1379)ἔτ. 1378/ 1379ΤριώδιονDevreesse, Cod. Vat. ΙΙΙ, σ. 304. Εμφάνιση
Biblioteca de El Escorial, αρ. 543, 14ος αι.(=1326)1436 Andres Escorial, ΙΙΙ, ó. 185-186 Εμφάνιση
Mosq. Hist. Mus. 329 [476/ ΙΙ, XLV, qu.]Δεκέμβριος 1450Κωνσταντίνου ᾿Αρμενοπούλου, ῾ΕξάβιβλοςVladimir, Opisanie, σ. 482. Εμφάνιση
Vat. 75ἔτ. 1336/ 1337 Mercati - de’Cavalieri, Cod. Vat., ó. 202. Εμφάνιση
᾿Αθην. ᾿Εθν. Βιβλ. 983Μάϊος 1367ΜαρτυρολόγιονPolitis, Schreiberschule, ó. 20. Εμφάνιση
Oxon. Bodl. D’Orville 72ἔτ. 1450/ 1451ΕὐριπίδηςTuryn, Euripides, σ. 138- 139. Εμφάνιση
Vindob. Phil. 147 (ἔτ. 1488)23 ᾿Ιανουαρίου 1488 15 Δεκεμβρίου 1488Σοφοκλέους ΑἴαςHunger, Katalog 1, σ. 249- 250. Εμφάνιση