Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 3311-3320 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
Oxford, S. Magdalene College......18 Σεπτεμβρίου 1385 Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 145. Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 1588 [Colbert. 371] (12ου, 13ου αἰ.) 12 ᾿Ιανουαρίου 1421 Darrouzs, Paris. 1588, ó. 35. Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat.1567 [Colbert. 3064]᾿Ιούνιος 1354 Darrouzs, Chypre, ó. 190. Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 975Α29 ᾿Οκτωβρίου 1348 Darrouzs, σ.36. Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 975Α17 ᾿Οκτωβρίου 1346   Εμφάνιση
Vat. Barb. 537  Darrouzs, Notes ΙΙ, ó. 57- 58. Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 9724 Αὐγούστου 1421 Darrouzs, Notes ΙΙΙ, σ. Εμφάνιση
Oxford, Bodl. Barocc. 69ἔτ. 1347/ 1348 Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, ó. 142. Εμφάνιση
Εὐριπίδου, ῾Εκάβη, ᾿Ορέστης 17 Σεπτεμβρίου 1421  Turyn, Euripides, ó. 150. Κομίνη, Πίνακες, ó. 21. PLP 5689 Γεώργιος ΔούκαςΕμφάνιση
Firenze, Laurent. 85, 622 Νοεμβρίου 1355, 12 Δεκεμβρίου 1355 Failler, Note, ó. 120. Bandini, Cat. Laurent. ΙΙΙ, ó. 251. Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, ó. 143. Εμφάνιση