Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 3341-3350 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
Crypt. Δ.α.τ.31 Δεκεμβρίου 1101Μηναῖον ᾿ΙανουαρίουLake, τ. Χ, σ. 15. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 187.ΣωφρόνιοςΕμφάνιση
᾿Αθων. Λαύρας εἰλητάριον 29 (ἔτ. 1418)24 ᾿Ιανουαρίου 1418᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ΛειτουργίαΧρυσοστόμου Λαυριώτου, Εἰλητάρια, ó. 399.ΣωφρόνιοςΕμφάνιση
Θεοῦ χάριτι καὶ Σωφρονίου χεὶρ. Τὸ παρὸν βιβλίον μὴν ὀκτώβριος ἐγράφη παρὰ τοῦ ἐν ἱερομονάχοις κυρίου Σωφ15ου αἰ.Μηναῖον ᾿Οκτωβρίου᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 195.Σωφρόνιος ΚατόφοροςΕμφάνιση
Εὔχεσθαι πατέρος ἅγιοι κἀμοι τῶ ἁμαρτωλῶ Σάβα τῷ γεγραφότι, ὅτι αμαθὴς εἰμι τοῦ γράφειν. (εν τέλει)15ου αἰ.Βίος ἁγίου Γρηγεντίου, κλπ.Λάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος Α', σ. 356.ΣάβαςΕμφάνιση
Marc. ΙΙ, 70 (coll. 1057). Olim Nanianus XCII11ου-12ου αι.ΒίοιMioni, Bibl. Divi Marci, τ. Ι, Classis ΙΙ, σ. 197. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 186.ΣάβαςΕμφάνιση
Laur. S. Marci 787. Έτος 1049- 10501049-1050ΜηνολόγιονLake, Dated Mss., τ. Χ, σ. 10. Turyn, Cod. Vat. σ. 23. Bandini, Cat. Laurent., τ. ΙΙΙ, Supplementa, σ. 40. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. ΙΙ, σ. 728- 729. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 159.ΣάβαςΕμφάνιση
Firenze, Riccardianus 93 (Κ.Ι. 15)25 ᾿Ιουλίου 1435Πρακτικά Γ' Συνόδου. ᾿Επιστολαί ᾿Ιουλιανοῦ, κλπ.Vitelli, Indice, σ.Σάβας (;)Εμφάνιση
Leninop. Iffrentl. Bibl. 217’Ιούλιος 1054ΠροφητολόγιονLake, Dated Mss., τ. VI, σ. 14. Παπαδοπούλου- Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. ΙΙ, σ. 712. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 160ΣέργιοςΕμφάνιση
Vat. 2564μέσα 12ου αι.ΤετραευάγγελονFollieri, Cod. Vat., σ. 40. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 222.ΣέργιοςΕμφάνιση
Τῷ ἔχοντι καὶ γράψαντι Χριστέ μου σῶσον. + Εὔχου μοι τῷ σῷ ἱερομονάχῳ Σίμωνι ᾿Ιωακεὶμ ἱερομόναχε σωθείημε15ου αἰ.Εἱρμολόγιον. Κανών ἱκετήριος, κλπ.Λάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος Β', σ. 369.Σίμων, ΙωακείμΕμφάνιση