Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 3371-3380 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
῾Ιεροσόλυμα, ῾Ελλην. Πατριαρχείου 363 [olim Λαύρας ἁγ. Σάβα] (11ου αι.) 25 Μαίου 1256Λόγοι Ιωάννου ΣχολαστικούΠαπαδοπούλου-Κεραμέως, Ἱεροσολυμιτική ΙΙ, σ. 479. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 62.Εμφάνιση
῾Ιεροσόλυμα, ῾Ελλην. Πατριαρχείου 53 (έτ. 1053-1054)19 Φεβρουαρίου 1259᾿Ακέφαλος ὑπόθεσις εἰς τούς Ψαλμούς, Μέθοδος ᾿Ιωσήπου κλπ.Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ἱεροσολυμιτική Ι, σ. 131. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 65. Εμφάνιση
῾Ιεροσόλυμα, ῾Ελλην. Πατριαρχείου 610 [olim Λαύρας ἁγ. Σάβα] (11ου αι.) 1288Τεύχος εκκλησιαστικής μουσικής (στιχηράριον)Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ἱεροσολυμιτική ΙΙ, σ. 614.Εμφάνιση
῾Ιεροσόλυμα, ῾Ελλην. Πατριαρχείου, Σταυροῦ 48 (έτ. 1202)12 Νοεμβρίου 1202Προφητολόγιον λειτουργικὸνΠαπαδοπούλου-Κεραμέως, Ἱεροσολυμιτική ΙΙΙ, σ. 105. Rahlfs, Verzeichnis, σ. 230. Spatharakis, Illuminated Mss, σ. 48. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 5. ΝικόλαοςΕμφάνιση
῾Ιεροσόλυμα, ῾Ελλην. Πατριαρχείου, Σταυροῦ 48 (έτ. 1202)έτ. 1277/ 1278Προφητολόγιον λειτουργικόνΠαπαδοπούλου-Κεραμέως, Ἱεροσολυμιτική ΙΙΙ, σ. 105. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 103. Εμφάνιση
῾Ιεροσόλυμα, ῾Ελλην. Πατριαρχείου, Σταυροῦ 48 (έτ. 1202)έτ. 1279/ 1280Προφητολόγιον λειτουργικόνΠαπαδοπούλου-Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική ΙΙΙ, σ. 105. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 107. Εμφάνιση
῾Ιεροσόλυμα,Βιβλ. Ελλ. Πατρ., αρ. 25529 ’Ιουλίου 1449᾿Ιωάννης Ζωναρᾶς. Νικηφόρος Κάλλιστος Ξανθόπουλος, κλπ.Λάμπρου, ᾿Αθηναῖοι, σ. 20- 21.Μιχαήλ ΚαλοφρενάςΕμφάνιση
῾Ιεροσόλυμα.............238 (ἔτ. 1391)21 ᾿Ιανουαρίου 1391ΠαρακλητικήΧρυσάνθου, ᾿Εκκλ. Τραπεζοῦντος, σ. 515. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, ῾Ιεροσολυμιτική, ΙΙ, σ. 368. PLP 5940. Κάλλιστος ΡαδηνόςΕμφάνιση
῾Ιεροσόλυμων, Βιβλ. ῾Ελλην. Πατρ., αρ. 27 [olim Λαύρας ἁγ. Σάβα] (11ου αι.).20 Φεβρουαρίου 1234᾿Ιωάννου Χρυσοστόμου ῾ΟμιλίαιΠαπαδοπούλου-Κεραμέως, Ἱεροσολυμιτική ΙΙ, σ. 53. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 33.Εμφάνιση
῾Ιεροσολύμων, Βιβλ. Ελλ. Πατρ., 229 [olim Λαύρας ἁγ. Σάβα]30 Σεπτεμβρίου 1405ΜηναῖονΠαπαδοπούλου - Κεραμέως, ῾Ιεροσολυμιτική, ΙΙ, ó. 355- 357. Treu, ῾Η μέν χεὶρ, ó. 59. Vogel - Gardthausen, Schreiber, ó. 156.  Εμφάνιση