Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 3231-3240 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
᾿Αθην. Βυζ. Μουσείου 186 [Β.Μ. 2801] (έτ. 1296/ 1297)έτ. 1297Κυρίλλου ᾿Αλεξανδρείας Λεξικόν, Εὐθυμίου Ζιγαβηνοῦ Δογματική Πανοπλία Πάλλα, Βυζ. Μουσ., σ. 78. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 181.Κωνσταντής ΕυγένηςΕμφάνιση
᾿Αθην. ᾿Εθν. Βιβλ. 2499 (ἔτ. 1312) ἔτ. 1312Τα τέσσαρα εὐαγγέλια Μαραβᾶ-Χατζηνικολάου — Τουφεξῆ-Πάσχου, Κατάλογος, ó. 134. Σακκελίωνος,..................34(;). Vogel-Gardthausen, Schreiber, ó. 264.Εμφάνιση
Μυριόφυτον, ἰδιοκτησίας ἐπισκόπου Γρηγορίου Φωτεινοῦ14 Ιουλίου 1274Τετραευαγγέλιον Λάμπρου,᾿Ενθυμήσεις Ι, σσ. 137-138. Gregory, Testament, σ. 93. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 95.Εμφάνιση
᾿Αθων. Κουτλουμουσίου 80 (έτ. 1261/ 1262)έτ. 1261/ 1262Πράξεις καί ἐπιστολαί τῶν ᾿Αποστόλων Λάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος, Α', σ. 281. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 214. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 74. PLP. 8819.ΙωαννίκιοςΕμφάνιση
᾿Αθων. Δοχειαρίου 275 (έτ. 1262 / 1263)έτ. 1262/ 1263῾Ιστορία ψυχωφελής Λάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος, Α', σ. 264. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 322. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 76.Μιχαήλ Ταγκρής (Ταγκρείς)Εμφάνιση
᾿Αθων. Παντελεήμονος 793 (18ου αι.)έτ. 1283Περί ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, Στίχοι εἰς τήν Θεοτόκον κλπ. Λάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος Β', σ. 435. Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 138. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 120-121.Εμφάνιση
᾿Αθων. Παντελεήμονος 76918 Ιανουαρίου 1247Συναξαριστής ἀπό Σεπτεμβρίου κατά τόν τοῦ Πέτρου μετά τῶν στιχηρῶν Λάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος Β', σ. 430. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 47-48.Εμφάνιση
᾿Αθων. ᾿Ιβήρων 599 (13ου αι.)έτ. 1261/ 1262Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας ῾Ερμηνεία εἰς τά τέσσαρα εὐαγγέλια Λάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος Β', σ. 181. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 75.Εμφάνιση
᾿Αθων. Δοχειαρίου 45 (έτ. 1271/ 1272)έτ. 1271/ 1272᾿Ιωάννου τοῦ Σχολαστικοῦ Κλῖμαξ μετά τοῦ πρός τόν Ποιμένα λόγου Λάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος Α', σ. 238. Λάμπρου, Λακεδ. βιβλ., σ. 309. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 174. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 89. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 263. PLP 14779, 17660, 92529, 92530.ΛέωνΕμφάνιση
᾿Αθων. Δοχειαρίου 10 (13ου αἰ.)έτ. 1273 / 1274Εὐαγγέλιον Λάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος Α', σ. 236. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 94.Εμφάνιση