Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 1-10 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
 6 Δεκεμβρίου 1334Εὐσεβίου τοῦ Παμφίλου, Εὐαγγελική ἀπόδειξις’Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 41. Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 674ἔτ. 1340/ 1341Συναξαριστής’Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 135. Εμφάνιση
Κωνσταντινούπολη, Χάλκη, Μονῆς Παναγίας 119ἔτ. 1447 ’Αθηναγόρα, Χάλκη, ΕΕΒΣ 12 (1936), σ. 296- 297. Vogel- Gardthausen, Schreiber, σ. 92. PLP 5625, 714.Γρηγόριος ΑλυάτηςΕμφάνιση
Βιβλιοθήκη Μ. Κοσινίτζης, αρ. 310. 14ος αι. (1377)1377ΕυχολόγιονΈκθεσις παλαιογραφικών και φιλολογικών ερευνών εν Θράκη, Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κων/πόλεως, 17 (1886), παράρτημα, σ. 32ΔιονύσιοςΕμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 211ου αι.᾿Αββᾶ Δωροθέου λόγοι κλπ.᾿Αρκάδιος Βατοπεδινός - Εὐστρατιάδης Σωφρόνιος, Κατ. Βατ., σ. 2. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 179.ΗλίαςΕμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 365 (ἔτ. 1342)Μάϊος 1342᾿Ιωάννου τοῦ τῆς Κλίμακος, Λόγοι ἀσκητικοί᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ-Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 70. Εμφάνιση
᾿Εγράφησαν τὰ ἑωθινὰ ἐν τῇ μονῇ τοῦ Βατοπαιδίου ὑπὸ Μακαρίου μοναχοῦ (f. 235). 15ου αἰ.᾿Ακολουθία τοῦ μεγάλου ἑσπερινοῦ. ᾿Αντίφωνα. Θεοτοκία, κλπ.᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ- Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 238. PLP 16247ΜακάριοςΕμφάνιση
῾Ο ἁμαρτωλὸς ᾿Ιγνάτιος · ναὶ καὶ οὕτως ἔχει (f. 265v). 15ου αἰ.῾Ωρολόγιον. Μηνολόγιον, κλπ.᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ- Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 208.ΙγνάτιοςΕμφάνιση
῾Ωμνῶ σε Χριστὲ ᾿Ισαὰκ γραφεὺς πένης Μέμνησο κἀμοῦ τοῦ ταπεινοῦ Γορδίου πάτερ ἀγαθὲ καὶ καλὲ βιβλογράφε ὅ15ου αἰ.Κανόνες τῶν ἀποδείπνων εἰς πάντας τούς ἤχους᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ- Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 196.ΙσαάκΕμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπ. 76212ου αι.Ψαλτήριον᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ- Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 150.ΓρηγόριοςΕμφάνιση