Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 3241-3250 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
᾿Αθων. Φιλοθέου 41 (έτ. 1274 ἤ 1289)έτ. 1260 / 1261Τετραευάγγελον, Συναξάριον τῶν εὐαγγελίων τοῦ ὅλου χρόνου, Μέθοδος τοῦ εὑρίσκειν τό Πάσχα. Λάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος Α', σ. 153. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 68.Εμφάνιση
᾿Αθων. Φιλοθέου 41 (έτ. 1274 ή 1289)11 Μαρτίου 1231Τετραευάγγελον, Συναξάριον τῶν εὐαγγελίων τοῦ ὅλου χρόνου, Μέθοδος τοῦ εὑρίσκειν τό Πάσχα Λάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος Α', σ. 153. Schreiner, Kleinchroniken ΙΙ, σ. 607. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 30.Εμφάνιση
᾿Αθων. Φιλοθέου 41 (έτ. 1274 ή 1289)έτ. 1239 / 1240Τετραευάγγελον. Συναξάριον τῶν Εὐαγγελίων τοῦ ὅλου χρόνου, Μέθοδος τοῦ εὑρίσκειν τό Πάσχα. Λάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος Α', σ. 153. Schreiner, Kleinchroniken Ι, σ. 607. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 41.Εμφάνιση
᾿Αθων. Καρακάλλου 17 (έτ. 1231)25 Δεκεμβρίου 1231Εὐαγγέλιον Λάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος Α', σ. 131. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 252. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 31.Κωνσταντίνος ΧρυσάφηςΕμφάνιση
᾿Αθων. Διονυσίου 86 (έτ. 1037)6 Σεπτεμβρίου 1273Ψαλτήριον Λάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος Α' , σ. 328. Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 137. Darrouzès, Textes, σ. 170. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 93.Εμφάνιση
᾿Αθην. Βιβλιοθ. ῾Ιστορικῆς καί ᾿Εθνολογικῆς ῾Εταιρείας 200 (τέλους 13ου αι.)6 Μαΐου 1268Βίβλος Βασιλειῶν, Ρήματα ᾿Εκκλησιαστοῦ υἱοῦ Δαυίδ Βασιλέως ᾿Ισραήλ ἐν ῾Ιερουσαλήμ Λάμπρου, ᾿Εθνολογική ῾Εταιρεία, σ. 492. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 84.Εμφάνιση
Vat. Palat. 367 (μετά τό 1320)13 Σεπτεμβρίου 1242Σωφρόνιος ῾Ιεροσολύμων, Μακάριος Καλορίτης, Κωνσταντῖνος ᾿Αναγνώστης κλπ. Λάμπρου, Κυπριακά, σ. 161. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 44.Εμφάνιση
Πατμ. 14 (έτ. 1280)Σεπτέμβριος 1280Πραξαπόστολος Κομίνη, Πίνακες, σ. 15. Σακκελίωνος, Πατμιακή, σ. 6. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 109.Εμφάνιση
Πατμ. 709 (έτ. 1260)27 Φεβρουαρίου 1260Θεῖαι Λειτουργίαι ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καί Προηγιασμένων Κομίνη, Πίνακες, σ. 14. Σακκελίωνος, Πατμιακή, σ. 14. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 68.Εμφάνιση
Πατμ. 219 (έτ. 1219)Οκτώβριος 1219Στιχηράριον Κομίνη, Πίνακες, σ. 13. Σακκελίωνος, Πατμιακή, σ. 119. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 21.Εμφάνιση