Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 3281-3290 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
᾿Αθων. Λαύρας Ω 107 (ἔτ. 1314)ἔτ. 1314Τά τέσσαρα ΕὐαγγέλιαΕυαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 212. Σπ. Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, σ. 352. Εὐστρατιάδου, Λαύρα, σ. 432. Vogel-Gadthausen, Schreiber, σ. 396. PLP 11930.Σάββας Εμφάνιση
Σινᾶ, Μονῆς ἁγ. Αἰκατερίνης 16418 Μαΐου 1250ΤετραευαγγέλιονHusmann, Sinai, σ. 152 (Diakon Sabas). Vogel - Gardthausen, Shcreiber, σ. 396. Kamil, Sinai, σ. 68. Clark, Checklist, σ. 2. Hatch, Sinai, pl. XLIX. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 54. ΣάββαςΕμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 1291 [Reg. 2957]Σεπτέμβριος 1447 Omont, Mss. de XVe s., σ. 15.Σιλβέστρος ΣυρόπουλοςΕμφάνιση
Ιεροσολύμων, Βιβλ. Ελλ. Πατρ., αρ. 228. 1401- 1402.1402Μηνολόγιον Νοεμβρίου- ΔεκεμβρίουΠαπαδοπούλου- Κεραμέως, ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. ΙΙ, ó. 355. PLP 25366ΣίμωνΕμφάνιση
Vat. Ottob. 426 (14ου αἰ.)ἔτ. 1299/ 1300Τιμοθέου ἱερομονάχου υβύρου λόγος, Βίος ἁγ. ΚλήμεντοςTuryn, Cod. Vat., σ. 99. Feron - Battaglini, Ottoboniani, σ. 237. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 221. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 202-203. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 186. PLP 9047.ΣίμωνΕμφάνιση
Ιεροσολύμων, Βιβλ. Ελλ. πατρ., αρ. 247. 11ος αιώνας13ος αι.ΠροφητολόγιονΠαπαδοπούλου-Κεραμέως, Ἱεροσολυμιτική ΙΙ, σ. 378.ΣίμωνΕμφάνιση
Vat. 1592 (11ου αἰ.)ἔτ. 1376 - 1391Giannelli, Cod. Vat., σ. 219.Σίμων (;)Εμφάνιση
Vat. 2019 (13ου αι.)18 Απριλίου 1234Νείλου Δοξαπατρῆ ΝομοκάνωνTuryn, Cod. Vat., σ. 29. Bandini, Cat. Laurent. Ι, στ. 39. Montfaucon, Palaeographia, σ. 62. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 34. Σινάτωρ Εμφάνιση
Vat. 2019 (13ου αι.)18 Σεπτεμβρίου 1235Νείλου Δοξαπατρῆ Νομοκάνων Turyn, Cod. Vat., σ. 29. Bandini, Cat. Laurent. Ι, στ. 39. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 35.Σινάτωρ Εμφάνιση
Laur. S. Marc. 68715 Απριλίου 943῎Εργα ᾿Ιωάννου τοῦ ΧρυσοστόμουLake, Dated Mss., τ. Χ, σ. 9. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 128.ΣισίννιοςΕμφάνιση